diumenge, 25 de novembre de 2012

El fracàs dels superdotats

Vull compartir aquest vídeo del programa Redes titulat “El fracàs dels superdotats”. Eduard Punset ens argumenta perquè els infants amb altes capacitats troben obstacles al llarg de la seva vida que els dificulta desenvolupar-se i crèixer amb normalitat.

En primer lloc, una de les principals trabes és que els infants amb altes capacitats, normalment, no són identificats fins que no treuen males notes. Actualment, el 15-20 % dels infants tenen altes capacitats, però molts no seran mai diagnosticats. Això vol dir que, a Espanya, uns 150.000 infants tenen un coeficient intel·lectual per damunt de 130 i només es coneixen aproximadament 200. L’entorn d’aquests infants (família i escola) determinarà si la seva capacitat serà desenvolupada o no.

Perquè una persona sigui considerarda superdotada, no ha de tenir només un alt coeficient intelectual, sinó que ha de destacar en altres tipus d’intel·ligència:

Intel·ligència verbal: lectura, esciptura, etc. Ex: William Churchill

Intel·ligència lògica: problemes, aritmètica, estratègies, etc. Ex: Bill Gates
Intel·ligència visual: puzles, laberints, colors, formes, etc. Ex: Pablo Picasso
Intel·ligència musical: ritme, composició, etc. Ex: Amadeus Mozart
Intel·ligència quinestèsica: corporal, habilitat amb els objectes, etc. Ex: esportistes i artesans
Intel·ligència interpersonal: comunicacions, líders. Ex: Luther Kind
Intel·ligència intrapersonal: control i coneixement d’un mateix. Ex: Dalai Lama
Intel·ligència naturista: classificar i reconeixer formes, plantes, animals, astres, etc. Ex: Darwin

Una altra causa del fracàs de l’infant amb altes capacitats és la mancança de motivació o la pèrdua d’interés per les activitats i les temàtiques tractades a l’escola ordinària. Aquest fet ha originat un important debat social, ja que s'ha començat a parlar dels benefis o dels perjudicis de la segragació dels infants amb altes capacitats a centres especialitzats. Per una part, podem dir que la segragació es pot considerar positiva en determinats moments perquè es la forma de poder oferir a aquests infants un procés educatiu interessant per a ells i, a més, és una estratègia per poder cobrir les seves necesitats i interessos. Per altra part, no hem d’oblidar que la heterogeneitat i la inclusió són idees que van en contra de l’assistència d’aquests infants a centres especialitzats. Perquè el desenvolupament dels infants amb altes capacitats sigui el més normalitzat possible és molt important que comparteixin activitats i moments de relació amb un grup d’infants heterogeni.

Un altre aspecte que m’ha cridat l’atenció del vídeo ha estat la rellevància de les activitats lúdiques per als infants superdotats. Moltes vegades, tenen problemes a l'escola, però són detectats per les seves habilitats en activitats de lleure com la pintura, els esports, la música, etc. Espais on es poden expressar amb més llibertat i on treballen camps que els interessen i els motiven.

A les escoles, l’infant amb altes capacitats moltes vegades és rebutjat per la resta d’infants per la seva incapacitat d’adaptar-se al sistema. Aquestes dificultats moltes vegades són conseqüència d'alguna patologia. Quan xerrem d'infants amb altes capacitats no podem separar allò patològic d’allò genial. Per exemple, Albert Einstein presentava trets autistes i es considerava una persona introvertida i antisocial.

Per acabar, al llarg del vídeo emergeix la defensa de què l’objectiu principal de l’educació dels infants superdotats ha de ser que pugui utilitzar el que aprèn de manera creativa i innovadora i, a més, que es pugui desenvolupar a nivell personal i emocional de manera harmònica.

1 comentari:

  1. Hola!!!
    He visto tu video y me parece muy interesante. Este caso lo vemos a menudo en las escuelas, loe educadores muchas veces no se dan cuenta de que estos niños necesitan de una motivación especial porque sino se aburren en clase y de ese modo solo le crearemos una frustración. Por lo tanto, como futuras educadoras debemos procurar motivar a cada niño según su nivel evolutivo.

    Muchas gracias por compartir este video con nosotros.

    ResponElimina