dimecres, 26 de setembre de 2012

Estimar la poesia


La poesia ofereix a l’infant multiplicitat de possibilitats per aprendre. Per una part, l’infant pot treballar aspectes purament normatius, com pot ser l’ortografia, la mètrica, la fonètica, la tipologia textual, etc. Però, per altra part, l’infant pot descobrir la dimensió més lúdica i creadora de la paraula, recreant-se en el text o creant-ne de nous, desenvolupant així la seva sensibilitat i capacitat estètica. 

A més de totes aquestes aportacions relacionades amb l’àrea del llenguatge, hem de tenir en compte que la poesia promou el desenvolupament global de l’infant, ja que també ajuda al desenvolupament de diferents capacitats com poden ser la dramatització, l’expressió plàstica, la música, etc.
És necessari que la poesia adquireixi la mateixa rellevància que altres tipus de textos literaris que es treballen habitualment a les etapes d’Educació Infantil, com poden ser les cançons o els contes. Això sí, ens hem d'orientar sobre els criteris que hem de seguir per triar els poemes i les activitats més adequades segons els diferents interessos i nivells dels infants.

Aquest és un dels poemes que vam treballar pel nostre projecte d'Habilitats Lingüístiques. En aquest cas, podem treballar el poema al segon cicle d'Educació Infantil i algunes de les activitats que vam proposar són: llegir el poema amb un ambient preparat (foscor, lluna al projector, sorolls de la nit, etc.), treballar les metàfores guiant una conversa (què vol dir un gegant amb nas de nap? quina forma té un nap? perquè diu que les estrelles són ballarines? es mouen les estrelles?), dibuixar una de les metàfores i escriure-la en el full, repartir targetes amb paraules del poema perquè puguin construir un de nou o treballar la pronunciació de la grafia ll (lluna, llegir, ballarines, ullets, llum...),

Treball didàctic "Aprendre a estimar la poesia" de Sandra Campano Martín, Estefanía Mascaró Cabello, Rebeca Newman Pons, Naira Plasencia Jiménez per a l'assignatura d'Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Infantil.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada